Kursen ska ge kunskap i kognitiv teckenspråksteori och om gestanvändning i teckenspråkskommunikation. Kursen ger också en översikt över vad korpuslingvistik är och hur man kan undersöka stora mängder av textsamlingar. Kursen ger vidare kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Kursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt presentera sitt arbete under olika faser.

Schema och litteraturlista

Kursen består av tre delkurser

Terminstart

Välkomstbrev (84 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och litteraturseminarier, samt en seminarieserie i anslutning till examensarbetets genomförande.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Teckenspråk I, 30 hp och Teckenspråk II, 30 hp