Kursen ger dig ytterligare lingvistiska kunskaper om teckenspråkets uppbyggnad, och om hur man arbetar med att analysera språket på olika nivåer. Kursen ger också en introduktion till barns teckenspråksutveckling. Kursen ges på halvfart över Ht18-Vt19, undervisningen sker på halvdistans med ett mindre antal träffar förlagda till campus. För dig som har läst Teckenspråk I, 30 hp (LIT130).

Kursplan och ansökan

I kurskatalogen hittar du mer information om kursen och en länk till antagning.se där du anmäler dig till kursen.
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

 Kursen består av 4 delkurser:

  1.  Tecknets struktur och variation, 7,5 hp (HT18)
  2.  Teckenspråksgrammatik II, 7,5 hp (HT18)
  3.  Analys av teckenspråkstexter II, 7,5 hp (VT19)
  4.  Barns teckenspråk, 7,5 hp (VT19)

Undervisning

Delkurs 1 och 2: Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.
Delkurs 3 och 4: Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och laborationer.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Teckenspråk I, 30 hp.