Kursens innehåll

Kursen behandlar kommunikationsmässiga aspekter på teckenspråk i taktil form, samt alternativa kommunikationsmetoder för personer med dövblindhet. Kursen ger också en orientering i dövblindkunskap och socialhaptisk kommunikation. Ett praktiskt moment med övningar ingår även. Kursen vänder sig i första hand till personer med viss erfarenhet av teckenspråkskommunikation.

Kursplan och anmälan

Du kan läsa kursen Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation som fristående kurs, anmälan görs via antagning.se.
Mer information hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisning sker i form av nätbaserade föreläsningar kombinerade med 5 fysiska träffar/seminarier.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.