Kursinformation

På kursen får du grundläggande kunskaper om teckenspråket, om teckenförrådet och grammatiken. Du får lära dig inte bara hur man använder händerna i teckenspråket, utan också hur olika ansiktsuttryck används i olika typer av meningar. Du får också en grundläggande färdighet i kommunikation inom olika vardagsområden. Dessutom ger kursen kunskaper om teckenspråkssamfundet och teckenspråkets ställning.

Kursplan och anmälan

Ansökan går via antagning.se. Mer information hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och ansökan

Schema och kurslitteratur

  • Schema HT18 (OBS: Preliminärt fram till kursstart)
  • Kurslitteratur HT18

Kursen består av fem delkurser

  • Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp
  • Dövas kultur och historia, 5 hp
  • Svenskt teckenspråk I, 10 hp
  • Svenskt teckenspråk II, praktiskt fokus, 7 hp samt Svenskt teckenspråk II, teoretiskt fokus, 3 hp

Undervisning

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk: Undervisningen sker i form av föreläsningar.
Dövas kultur och historia: Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Svenskt teckenspråk I: Undervisningen sker i form av övningar och studiebesök.
Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus: Undervisningen sker i form av övningar och studiebesök.
Svenskt teckenspråk II - teoretiskt fokus: Undervisningen sker i form av seminarier

Språk

Undervisningen sker på svenska samt delvis på teckenspråk

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.