Kursinformation

På kursen får du grundläggande kunskaper om teckenspråket, om teckenförrådet och grammatiken. Du får lära dig inte bara hur man använder händerna i teckenspråket, utan också hur olika ansiktsuttryck används i olika typer av meningar. Du får också en grundläggande färdighet i kommunikation inom olika vardagsområden. Dessutom ger kursen kunskaper om teckenspråkssamfundet och teckenspråkets ställning.

Kursplan och anmälan

Ansökan går via antagning.se. Mer information hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och ansökan

Schema och kurslitteratur

Terminstart

Välkomstbrev (84 Kb)

Kursen består av fem delkurser

  • Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp. Kursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk med avseende på de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet.
  • Dövas kultur och historia, 5 hp. Kursen behandlar dövas kultur och historia i ett samhälle där normen är ett talat språk.
  • Svenskt teckenspråk I, 10 hp. Kursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. I delkursen introduceras de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet.
  • Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus, 7 hp. Kursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i enkla texter på teckenspråk och att delta i samtal om välbekanta ämnen inom den personliga domänen.
  • Svenskt teckenspråk II - teoretiskt fokus, 3 hp. Kursen introducerar teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen samt teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv.

Undervisning

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk: Undervisningen sker i form av föreläsningar.
Dövas kultur och historia: Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Svenskt teckenspråk I: Undervisningen sker i form av övningar och studiebesök.
Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus: Undervisningen sker i form av övningar och studiebesök.
Svenskt teckenspråk II - teoretiskt fokus: Undervisningen sker i form av seminarier

Språk

Undervisningen sker på svenska samt delvis på teckenspråk

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.