Kursens innehåll

Kursen ägnas åt att fördjupa de studerandes förmåga i att delta i olika typer av samtal och diskussioner på svenskt teckenspråk och att förstå teckenspråk i relativt högt tempo med ett mer teoretiskt innehåll. Studenterna ska också utveckla sin förmåga att uttrycka sig på ett flytande och nyanserat teckenspråk. Dessutom ger kursen fördjupande kunskaper om variationer i svenska teckenspråket, i strukturell analys av tecken och munrörelser samt om typiska andraspråksstrukturer.

Kursplan och anmälan

Du läser kursen som fristående kurs, du anmäler dig via antagning.se.
Mer information hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema: Kandidatprogram för teckenspråk och tolkning, termin 4

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. Studiebesök och obligatoriska uppgifter utgör kurskrav.

Språk

Kursen ges på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde på kursen

Svenskt teckenspråk V, 7.5 hp.