Kursens innehåll

I kursen får studenten fördjupa sina färdigheter i svenskt teckenspråk med fokus på förmågan att förstå och producera mer avancerade teckenspråkstexter av olika typer i såväl monolog- som dialogform. Dessutom får studenten utveckla sin förmåga att aktivt delta i flerpartssamtal om olika ämnen, och sin förmåga att uttrycka sig spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, utan störande felaktigheter. Kursen ger även fördjupande kunskaper om teckenspråkets uppbyggnad med särskilt fokus på textuppbyggnad och texttyper.

Kursplan och anmälan

Du läser kursen som fristående kurs, du anmäler dig via antagning.se.
Mer information hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisningen sker i form av övningar i språkfärdighet. Studiebesök och obligatoriska uppgifter utgör kurskrav.

Språk

Kursen ges delvis på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde på kursen

Svenskt teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp, eller Svenskt teckenspråk III, 7,5 hp och Svenskt teckenspråk IV, 7.5 hp och Språkstrukturer - kontrastiv analys, 5 hp.