Välkomstbrev

Till dig som vårterminen 2019 är antagen till Svenskt teckenspråk IV 7,5 hp

I kursen övas förmågan att använda ett mer flexibelt språkbruk och en breddning av teckenförrådet sker. Dessutom utvecklar kursen förmågan att förstå teckenspråkstexter om mer obekanta ämnen. De studerande ska också öva sin förmåga att tillämpa teckenspråkets turtagningsregler, variera sina teckenval, producera olika typer av texter och utveckla ett förhållandevis korrekt språkbruk inom olika välkända ämnen inom den personliga och samhälleliga domänen. De studerande övar också sin förmåga att utan förberedelser delta i samtal. Kursen ger fördjupade kunskaper i det svenska teckenspråkets uppbyggnad i den spatiala och simultana dimensionen med fokus på fras- och satskonstruktion samt textbindning.

Kursplan och anmälan

Information om kursplan och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen.
Länk till kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista VT19 (87 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro.

Språk

Kursen ges i huvudsak på svenskt teckenspråk. Tolk används vid teoretiska moment.

Förkunskapskrav

Teckenspråk i teori och praktik I, 30 hp, eller Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp, eller Svenskt teckenspråk II - praktiskt och teoretiskt fokus, 10 hp, eller motsvarande.