Kursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i en text på svenskt teckenspråk om välkända ämnen inom den personliga och samhälleliga domänen. Kursen omfattar också övningar i att framställa sammanhängande texter med ett varierat teckenval och med olika konstruktioner utifrån teckenspråkets spatiala och simultana egenskaper. Samtalsövningar utgör ett väsentligt inslag i delkursen. Kursen ger även grundläggande kunskaper om morfologiska och syntaktiska konstruktioner och om produktiva tecken i svenskt teckenspråk.

Kursplan och anmälan

Kursplanen och länk till anmälan finns i kurskatalogen. 
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista VT19 (111 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och övningar. Obligatorisk närvaro.

Språk

Undervisningen sker delvis på teckenspråk. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Förkunskapskrav

Teckenspråk i teori och praktik I, 30 hp, eller Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp, eller Svenskt teckenspråk II - praktiskt och teoretiskt fokus, 10 hp, eller motsvarande.