Kursen består av två delkurser

Delkurs 1: Svenskt teckenspråk II - praktiskt fokus, 7 hp
Delkursen utvecklar förmågan att förstå huvudinnehållet i enkla texter på teckenspråk och att delta i samtal om välbekanta ämnen inom den personliga domänen. I delkursen utvecklas också förmågan att framföra enkla texter på svenskt teckenspråk med beaktande av teckenspråkets grammatiska strukturer.

Delkurs 2: Svenskt teckenspråk II - teoretiskt fokus, 3 hp
I delkursen introduceras teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen, teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv. Kunskapen om teckenspråkets teckenstruktur och teckenrestriktion fördjupas.

Kursplan och anmälan

Du kan läsa kursen som delkurs i Teckenspråk som nybörjarspråk I.
Om du vill läsa kursen som fristående kurs sker anmälan via antagning.se.
Mer information hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Delkurs I - praktiskt fokus, 7 hp:
Undervisningen sker i form av övningar. Språkfärdighetsövningar, studiebesök och ett antal obligatoriska uppgifter utgör kurskrav
Delkurs 2 - teoretiskt fokus, 3 hp: Undervisningen sker i form av seminarier.
Närvaro är obligatorisk.

Språk

Kursen ges på svenska och delvis på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Svenskt teckenspråk I, 10 hp.