Kursinformation

Kursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. I kursen introduceras de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Kursen utvecklar förmågan att förstå och använda det mest frekventa teckenförrådet och enkla fraser (inkl. bokstavering och siffror) i anpassade samtal inom den personliga domänen. Kursen ger även en orientering i att hantera verktyg för analys och transkription av teckenspråk.

Kursplan och anmälan

Svenskt teckenspråk I, 10 hp (LIT401) ingår som delkurs i Teckenspråk som nybörjarspråk I, LIT400.
Om du vill läsa Svenskt teckenspråk I som fristående kurs sker anmälan via antagning.se.
Mer information hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Terminstart

Välkomstbrev (84 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av övningar. Språkfärdighetsövningar, studiebesök och ett antal obligatoriska uppgifter utgör kurskrav.

Språk

Kursen ges delvis på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.