Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till språk och kommunikation och till hur tecknade språk skiljer sig från talade språk med avseende på de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. I kursen introduceras teckenspråkets simultana karaktär med fokus på den icke-manuella delen samt teckenspråkets spatiala dimension ur ett teoretiskt perspektiv. Kursen introducerar också grundläggande språkvetenskapliga begrepp och ger en översiktlig beskrivning av det svenska teckenspråkets struktur och grammatiska processer. Kursen berör även grundläggande grammatik så som ordklasser, hur ord och meningar byggs upp av mindre enheter och olika typer av fraser och dess funktion.

Kursplan och anmälan

Språkvetenskaplig introduktion till svenskt teckenspråk, 5 hp (LITN03) ingår som delkurs i Teckenspråk som nybörjarspråk I, LIT400.
Om du vill läsa kursen som fristående kurs sker anmälan via antagning.se.
Mer information hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Terminstart

Välkomstbrev (85 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.