Välkomstbrev

Till dig som vårterminen 2019 är antagen till Språkstrukturer: kontrastiv analys 5 hp

Kursen ägnas åt kontrastiva studier mellan svenskt teckenspråk och talad samt skriven svenska som ska leda till ytterligare teoretiska kunskaper i teckenspråk. I kursen studeras svenskt teckenspråk och svenska ur ett jämförande perspektiv med avseende på hur språken är uppbyggda och språkens olika konventioner för turtagning. För båda språken diskuteras satsens form och funktion, satstyper och ordföljd samt ordklasser och morfologiska processer. Dessutom behandlas teckenspråkets icke-manuella syntaktiska markörer.

Kursplan och anmälan

Information om kursplan och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen.
Länk till kursplan och anmälan

Sschema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista VT19 (98 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar

Förkunskapskrav

Teckenspråk i teori och praktik I, 30 hp, eller Teckenspråk som nybörjarspråk I, 30 hp, eller Svenskt teckenspråk II - praktiskt och teoretiskt fokus, 10 hp, eller motsvarande.