Kursinformation

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på teckenspråk. Du får lära dig hur teckenspråket är uppbyggt och att man inte bara använder händerna utan också olika ansiktsuttryck m m. Du får veta mer om döva och om teckenspråkets ställning i samhället. Dessutom får du tillfälle att prova på att kommunicera på teckenspråk och att bygga upp ett litet basordförråd.

Kursplan och anmälan

Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen: 
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LITN01 VT19 (98 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt färdighetsövningar i teckenspråk

Språk

Undervisningen sker på svenska samt svenskt teckenspråk

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet