Kursinformation

Kursen behandlar ämnen ur fältet dövstudier med fokus på dövas språk, kultur och historia. Kursen behandlar även teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv samt dövas språk och kultur i teckenspråkssamhället. Den tekniska utvecklingen och hur denna påverkat teckenspråkssamhället berörs också.

Kursplan och anmälan

Dövas kultur och historia, 5 hp (LIT403) ingårsom delkurs i Teckenspråk som nybörjarspråk I, LIT400.
Om du vill läsa Dövas kultur och historia som fristående kurs sker anmälan via antagning.se. Mer information hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Terminstart

Välkomstbrev (84 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Närvaro är obligatorisk på seminarier.

Språk

Kursen ges på svenska och svenskt teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.