Svenska som andraspråk för döva

Kursutbud i Svenska som andraspråk för döva

Inom utbildningen på grundnivå har vi kurser inom svenska som andraspråk för döva att erbjuda. Alla kurser ges inte varje termin. Närmare information om vilka kurser som ges de närmaste terminerna hitter du längre ned på sidan.

Har du några frågor om kurserna vänd dig till studierektor i svenska som andraspråk för döva, e-post: studierektor.tsp@ling.su.se

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp (LISD02)

Kursen behandlar viktigare frågor kring dövas tvåspråkighet, inklusive aktuell tvåspråkighetsforskning. Kursen förutsätter inte teckenspråkskunskaper. Kursen ges vårterminen 2019.

Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (LISD22) Ht18-Vt19

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om det svenska skrivna språket. Du får fördjupa dig i grundläggande svensk grammatik kontrastivt mot teckenspråk och utveckla din förmåga i att skriva och analysera texter. Du får även bekanta dig med ämnet tvåspråkighet med särskild inriktning på dövas tvåspråkighet. Kursen avslutas med ett eget projektarbete. Kursen förutsätter god färdighet i teckenspråk.

KURSER HÖSTTERMINEN 2019

Svenska som andraspråk för döva I, 30 hp (LISD22) Ht19-Vt20

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om det svenska skrivna språket. Du får fördjupa dig i grundläggande svensk grammatik kontrastivt mot teckenspråk och utveckla din förmåga i att skriva och analysera texter. Du får även bekanta dig med ämnet tvåspråkighet med särskild inriktning på dövas tvåspråkighet. Kursen avslutas med ett eget projektarbete. Kursen förutsätter god färdighet i teckenspråk.

C-hus

Studentexpeditionen stängd

Studentexpeditionen är fortsatt stängd för besök. I vissa fall kan vi ta emot besök, men då krävs förbokning via mejl. Vi nås på exp@ling.su.se  

Information om telefontider kommer inom kort.
 

At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema