Kursinformation

Kursen ger grundläggande kunskaper om svenska som skriftspråk: viktigare genrer, text- och språkstruktur. Analysen av svenska görs under jämförelse med det svenska teckenspråket. Kursen innehåller också översättningsövningar och ett självständigt utfört projektarbete.

Kursen är fördelad på fyra delkurser (HT19-VT20):

  • Grammatik 7,5 hp (Ht19)
  • Textanalys och textskapande 7,5 hp (Ht19)
  • Översättningsövningar 7,5 hp (Vt20)
  • Textproduktion 7,5 hp (Vt20)

Kursplan och anmälan

Mer information om utbildningen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:

Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema HT19 | Litteraturlista HT19 (208 Kb)

Terminstart

Välkomstbrev (84 Kb)

Ansvarig lärare

Krister Schönström, schonstrom@ling.su.se

Undervisning

Undervisningen ges på teckenspråk och sker i form av seminarier och gruppövningar. Delar av undervisningen är nätbaserad. Undervisningen sker på distans och på campus enligt angivelse ikursbeskrivningen för respektive tillfälle för kursen. Närvaro vid de fysiska träffarna och gruppövningarna på campus är obligatorisk.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Områdesbehörighet A2 utan Moderna språk steg 3 men med godkänt resultat i Svenskt teckenspråk 2 eller Svenskt teckenspråk för hörande 7 eller motsvarande språkfärdighet förvärvad på annat sätt.