Kursinformation

Kursen ger grundläggande kunskaper om svenska som skriftspråk: viktigare genrer, text- och språkstruktur. Analysen av svenska görs under jämförelse med det svenska teckenspråket. Kursen innehåller också översättningsövningar och ett självständigt utfört projektarbete.

Kursen är fördelad på fyra delkurser (HT18-VT19):

  • Grammatik 7,5 hp (Ht18)
  • Textanalys och textskapande 7,5 hp (Ht18)
  • Översättningsövningar 7,5 hp (Vt19)
  • Projektarbete 7,5 hp (Vt19)

Kursplan och anmälan

Ansökan går via antagning.se. Mer information hittar du i kurskatalogen: 
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Ansvarig lärare

Krister Schönström, schonstrom@ling.su.se

Undervisning

Undervisningen ges på teckenspråk och sker i form av seminarier och gruppövningar. Delar av undervisningen är nätbaserad. Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse i kursbeskrivningen för respektive tillfälle för kursen. Närvaro på de fysiska träffarna och gruppövningarna är obligatorisk.

Kurskrav: fullföljande av övningsuppgifter i tid och deltagande i gruppövningar är obligatoriska inslag i kursen.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Områdesbehörighet A2 utan Moderna språk steg 3 men med godkänt resultat i Svenskt teckenspråk 2 eller Svenskt teckenspråk för hörande 7 eller motsvarande språkfärdighet förvärvad på annat sätt. Kursen ges under förutsättning att ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor beviljas av Universitets- och högskolerådet.