Kursinformation

Kursen ger grundläggande kunskaper om svenska som skriftspråk: viktigare genrer, text- och språkstruktur. Analysen av svenska görs under jämförelse med det svenska teckenspråket. Kursen innehåller också översättningsövningar och ett självständigt utfört projektarbete.

Kursen är fördelad på fyra delkurser (HT17-VT18):

  • Grammatik 7,5 hp (Ht17)
  • Textanalys och textskapande 7,5 hp (Ht17)
  • Översättningsövningar 7,5 hp (Vt18)
  • Projektarbete 7,5 hp (Vt18)

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Schema VT18 | Litteraturlista LISD20 (102 Kb)

Ansvarig lärare

Krister Schönström, schonstrom@ling.su.se

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och på internet via Mondo.
Kursen läses över två terminer.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.