Kursen behandlar viktigare frågor kring dövas tvåspråkighet, inklusive aktuell tvåspråkighetsforskning. Även språksituationen för hörselskadade och barn med cochlea implantat behandlas. Kursen vänder sig till intresserade, t.ex. föräldrar, pedagoger och andra som vill lära sig något om området. Den förutsätter inte teckenspråkskunskaper.

Kursplan och anmälan

Kursen är en fristående kurs som ges i kvartsfart, med start under första halvan av vårterminen 2019. Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista VT19 (101 Kb)

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.