För att kunna delta i de två delkurserna som ingår under Termin 6, måste du vara antagen till och registrarad vid Kandidatprogrammet i lingvistik.

Se här hur du går tillväga för att skriva ett examensarbete på grundnivå utanför kandidatprogrammet i lingvistik

Termin 6 är uppdelad på följande delkurser:

  •  Praktik, 15 hp
  •  Examensarbete, 15 hp

Vidare information om praktikplatser