Lingvistik VI

Lingvistik VI

Sjätte terminen terminen på kandidatprogrammet läser du Lingvistik VI - kandidatkurs, 30 hp (LIN600). För tillträde till kursen krävs att du har antagits till och fullgjort fem terminers studier inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp.

Kursens innehåll
Kursen ger dels erfarenhet av att praktiskt tillämpa kunskaperna inom lingvistik på en arbetsplats; dels en fördjupning i forskningsmetodik genom en egen forskningsuppgift inom ett lingvistiskt delområde, som genomförs självständigt och redovisas i en uppsats.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs att du har antagits till och fullgjort fem terminers studier inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp. Anmälan görs via Antagning.se (inloggning krävs).

 

Delkurs 1: Praktik, 15 hp
Delkursen består av praktik utförd antingen inom ett akademiskt forskningsprojekt, vid en myndighet eller inom näringslivet. Praktiktjänstgöringen innebär att studenten på heltid deltar i verksamheten på en arbetsplats under minst sex och maximalt tio veckor, samt att han/hon under handledning bekantar sig med ett flertal av de där förekommande arbetsuppgifterna.

Delkurs 2: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
Delkursen ger studenten kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Delkursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt
presentera sitt arbete under olika faser.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
08-16 23 46

Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Fler kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
 

Lingvistik kurser och program

Till utbildningskatalogen
At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema