Fristående kurser under Lingvistik V

Fyra kurser kan läsas som fristående kurser under Lingvistik V:

Anmälan

Du anmäler dig till respektive kurs via antagning.se.
Mer information hittar du på kursernas hemsidor (se ovan) samt i kurskatalogen:
Länk till kurskatalogen

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För Fonologi, 7,5 hp, behövs förkunskaper motsvarande minst 60 hp lingvistik i successiv fördjupning och kurserna Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp, och Talets akustik och perception, 7,5 hp, och antingen kursen Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp, eller Experimentalfonetik, 5 hp.

Lingvistiska forskningsfrågor riktar sig till studenter som planerar att skriva uppsats följande vårtermin, och kräver förkunskaper motsvarande Lingvistik III, 30 hp.

För Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp, behövs förkunskaper från Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp, och Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp, eller motsvarande.

Kontakta studierektor om du har frågor kring behörighet.