Kurser inom kandidatprogrammet

Femte terminen på kandidatprogrammet läser du kursen Fonologi, 7,5 hp och ytterligare valbara kurser i lingvistik. Inom termin 5 finns även utrymme för breddningsstudier inom annat huvudområde.

Dina kursval påverkas av om du planerar att skriva uppsats inom typologi och språklig mångfald, datorlingvistik, eller med experimentell inriktning. Kontakta studierektor om du har frågor kring detta.

Kurserna på termin 5 bygger vidare på Lingvistik IV. För Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp, behövs förkunskaper från Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp, och Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp, eller motsvarande.

Observera att breddnings- och projektstudierna ska planeras i samråd med studierektor.

Fristående kurser

Fyra kurser kan även läsas som fristående kurser:

För Fonologi, 7,5 hp, behövs förkunskaper motsvarande minst 60 hp lingvistik i successiv fördjupning och kurserna Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp, och Talets akustik och perception, 7,5 hp, och antingen kursen Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp, eller Experimentalfonetik, 5 hp.

Lingvistiska forskningsfrågor riktar sig till studenter som planerar att skriva uppsats följande vårtermin, och kräver förkunskaper motsvarande Lingvistik III, 30 hp.

För Tillämpad programmering för lingvister, 15 hp, behövs förkunskaper från Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp, och Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp, eller motsvarande.

Kontakta studierektor om du har frågor kring behörighet.

Anmälan

Du anmäler dig till respektive kurs via antagning.se.
Mer information hittar du på kursernas hemsidor (se ovan) samt i kurskatalogen:
Länk till kurskatalogen