Kursens innehåll

Kursen ger en djupare inblick i hur språklig teori kan vara uppbyggd, och på vad sätt det teoretiska ramverket påverkar analysen av enskilda språk. Detta sker genom att närmare studera en specifik syntaktisk teori.

Kursplan och anmälan

Kursplanen och länk till anmälan finns i kurskatalogen. 
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LIN421 VT19 (96 Kb)

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

60 hp lingvistik i successiv fördjupning och kursen Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp.