Kursens innehåll

Kursen beskriver inomspråklig variation och verktyg och modeller för att studera denna. Här diskuteras faktorer som exempelvis ålder, kön, geografi och socialgrupp, och hur dessa korrelerar med den språkliga variationen. Flera språkliga delsystem och medier (tal och text) diskuteras.

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LIN422 VT19 (94 Kb)

Kursplan och anmälan

Kursplanen och länk till anmälan finns i kurskatalogen. 
Kursplan och anmälan

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp, eller motsvarande, och kurserna Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp, och Att studera kommunikation, 7,5 hp.