Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge sådana grundläggande kunskaper i diskret matematik, formell språkteori och sannolikhetsteori som behövs för läsa fortsättningskurser i datorlingvistik eller språkteknologi. Kursen behandlar:

  1. mängdteori
  2. grafteori, relationer och funktioner
  3. formella språk med fokus  på reguljära och kontextfria språk
  4. sannolikhetsteori och grundläggande statistiska metoder
  5. Markovmodeller.

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LIN423 VT19 (96 Kb)

Kursplan och anmälan

Kursplanen och länk till anmälan finns i kurskatalogen. 
Kursplan och anmälan

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp, eller motsvarande.