Du kan läsa kursen Lingvistik IV (30 hp) som fristående helterminskurs. Du kan också läsa de olika delkurserna på fristående basis, se förkunskapskraven i kursplanerna för varje kurs.

Kursplan och anmälan

Information om kursen, med länk till kursplanen och till anmälan, finns i kurskatalogen.
Kursplan och anmälan

Scheman och litteraturlistor

Schema VT19 | Litteraturlista LIN400 VT19 (106 Kb)
Scheman och litteraturlistor finns även under respektive delkurs.

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i språkteori och språklig variation. Dessutom väljs en av fem delkurser som ger fördjupade kunskaper inom ett valt område. Kursen består av fyra delkurser; den fjärde delkursen är valbar mellan tre olika kurser (se nedan).

Lingvistik IV innefattar följande delkurser:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp, Lingvistik II, 30 hp och Lingvistik III, 30 hp

Kursen kan läsas som

  • fristående kurs 30 hp (LIN400)
  • inom kandidatprogrammet i lingvistik under fjärde terminen.