Fjärde terminen på kandidatprogrammet läser du Lingvistik IV, 30 hp. Du kan också läsa kursen Lingvistik IV (30 hp) som fristående kurs.

Kursplan och anmälan

Information om kursen, med länk till kursplanen och till anmälan finns i kurskatalogen.

Kursens innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i språkteori och språklig variation. Dessutom väljs en av fem delkurser som ger fördjupade kunskaper inom ett valt område. Kursen består av fyra delkurser; den fjärde delkursen är valbar mellan tre olika kurser (se nedan).

Lingvistik IV innefattar följande delkurser:

Du kan läsa kursen Lingvistik IV (30 hp) som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik eller som fristående kurs.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp, Lingvistik II, 30 hp och Lingvistik III, 30 hp