Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper om mänskliga språk ur ett geografiskt perspektiv. På kursen behandlas bland annat moderna språks spridning och belägenhet; språk på olika geografiska nivåer såsom kontinenter, länder, eller städer; areala fenomen och begreppet Sprachbund; och hur natur och kultur kan anses påverka språkets struktur. Kursen ger också en introduktion till geografiska informationssystem (GIS) samt olika verktyg för att göra språkkartor.

Kursplan och anmälan

Specialkursen Språk och geografi är en fristående kurs som ges på dagtid i halvfart, med start under andra halvan av höstterminen 2019. Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema HT19 Litteraturlista Språk och geografi HT19 (97 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.

Undervisningsspråk

Engelska

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: Lingvistik I, 30 hp. Engelska 6.

Har du frågor?

Kontakta vår studierektor för mer information.
Här hittar du Kontaktuppgifter för studentärenden