Kursen behandlar fonetisk och fonematisk transkription enligt det Internationella fonetiska alfabetet (IPA), prosodisk transkription för svenska enligt prosodisk bastranskription för svenska och den svenska intonationsmodellen; praktisk fonetisk transkription av inspelat tal med IPA:s tecken för vokaler, konsonanter och prosodiska företeelser i centralsvenska, transkription av icke-verbal kommunikation och principer för att bygga upp ett system för fonematisk transkription.

Kursplan och anmälan

Du anmäler dig via antagning.se. Mer information och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen: 
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik II, 30 hp, eller motsvarande

Kursen kan läsas som

  • fristående kurs 7,5 hp (LIN331)
  • delkurs inom Lingvistik III, 30hp (LIN310)
  • delkurs inom kandidatprogrammet i lingvistik under tredje terminen.