Du kan läsa kursen Lingvistik III (30 hp) som fristående helterminskurs. Delkurserna kan också läsas som fristående kurser. Kursen bygger vidare på kunskaperna och färdigheterna från Lingvistik II, och ger ytterligare kunskaper om experimentalfonetik, neurolingvistik, konstruktion och annotering av korpusar, att studera kommunikation och semantik.

Kursplan och anmälan

För att läsa Lingvistik III (LIN310) anmäler du dig via antagning.se.
Mer information och länk till antagning.se hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema och litteraturlistor ligger under respektive delkurs.

Kursen består av fem delkurser:

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och seminarier.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp