Lingvistik III

Lingvistik III, 30 hp (LIN 310)

Kursen ger fördjupade kunskaper i lingvistik genom att behandla experimentella lingvistiska metoder ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv, genom att ge en orientering i världens språk och de olika sätt på vilka de kan klassificeras och genom att beskriva betydelse ur ett språkspecifikt perspektiv.

Språk och geografi - mänskliga språk ur ett geografiskt perspektiv

Om du vill veta mer om olika språks spridning och belägenhet ur ett geografiskt perspektiv, ansök till vår specialkurs Språk och geografi (7,5 hp). Där får du - bland mycket annat - veta mer om hur natur och kultur kan anses påverka språkets struktur. Undervisningen sker på engelska. Ansök mellan 15 mars och 15 april.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.