Lingvistik III

Lingvistik III, 30 hp (LIN 310)

Kursen ger fördjupade kunskaper i lingvistik genom att behandla experimentella lingvistiska metoder ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv, genom att ge en orientering i världens språk och de olika sätt på vilka de kan klassificeras och genom att beskriva betydelse ur ett språkspecifikt perspektiv.

Språk och geografi - mänskliga språk ur ett geografiskt perspektiv

Om du vill veta mer om olika språks spridning och belägenhet ur ett geografiskt perspektiv, ansök till vår specialkurs Språk och geografi (7,5 hp). Där får du - bland mycket annat - veta mer om hur natur och kultur kan anses påverka språkets struktur. Undervisningen sker på engelska. Ansök mellan 15 mars och 15 april.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
08-16 23 46

Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Fler kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
 

Lingvistik kurser och program

Till utbildningskatalogen
At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema