Kursens innehåll

Kursen ger en fördjupning i fonetiska aspekter av talkommunikationsprocessen och behandlar talets akustiska egenskaper och hur tal registreras och uppfattas med utgångspunkt i talapparatens och hörselorganens anatomi och fysiologi.

Kursplan och anmälan

Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LIN203 VT19 (95 Kb)

Förkunskapskrav

Lingvistik I.

Kursen kan läsas som

  • fristående kurs 7,5 hp (LIN203)
  • delkurs inom Lingvistik II, 30 hp (LIN200)
  • inom Kandidatprogram i lingvistik, under andra terminen.