Kursens innehåll

Kursen ger en introduktion till grundläggande språkvetenskaplig metodologi. Kursen behandlar aktuell vetenskaplig metodik och grundläggande vetenskapsteoretiska problem, vetenskapligt skrivande och framställning av en vetenskaplig rapport, samt ger en introduktion till grundläggande deskriptiv och inferentiell statistik (statistisk hypotesprövning). Inom kursen ges en introduktion till informationssökning samt korpuslingvistiska metoder. Studenterna genomför i grupp en vetenskaplig undersökning med anknytning till aktuell språkvetenskaplig forskning.

Kursplan och anmälan

Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema, kursplan och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LIN201 VT19 (95 Kb)

Förkunskapskrav

Lingvistik I

Kursen kan läsas som

  • fristående kurs, 7,5 hp (LIN201)
  • delkurs inom Lingvistik II, 30 hp (LIN200)
  • en del av Kandidatprogram i lingvistik