Kursen behandlar grundläggande kunskaper om modern psyko- och neurolingvistisk teori och metod med stark förankring i dagens neurovetenskapliga forskning. Kursens fokus ligger på traditionellt centrala delar inom psykolingvistiken: förståelse och produktion av talat språk och skrivet språk; ordförråd och mental representation av begrepp, men behandlar även valda delar av dessa områden utifrån ett neurolingvistiskt perspektiv. Dessutom täcker kursen relevanta områden inom kognitiv psykologi såsom minnessystem och minnesprocesser, perception och uppmärksamhet samt hjärnans anatomi och neurala uppbyggnad.

Kursen syftar även till att ge studenten praktisk erfarenhet av psyko- och neurolingvistikens forskningsmetoder och tillvägagångssätt, inklusive resonemang kring forskningens etiska aspekter.

Kursplan och anmälan

Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LIN204 VT19 (93 Kb)

Förkunskapskrav

Lingvistik I

Kursen kan läsas som

  • fristående kurs 7,5 hp (LIN204)
  • delkurs inom Lingvistik II, 30 hp (LIN200)
  • valbar delkurs inom kandidatprogrammet i lingvistik under andra alternativt fjärde terminen.