Kursen bygger vidare på de moment inom Lingvistik I som behandlar språkens uppbyggnad, grammatik och grammatisk analys. Morfologi och syntax studeras utifrån olika perspektiv.

Kursplan och anmälan

Information om kursplanen och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Schema VT19 | Litteraturlista LIN202 VT19 (94 Kb)

Förkunskapskrav

Lingvistik I

Kursen kan läsas:

  • som fristående kurs 7,5 hp (LIN202)
  • som delkurs inom Lingvistik II, 30 hp (LIN200)
  • inom Kandidatprogram i lingvistik, under termin 2.