Andra terminen på kandidatprogrammet läser du Lingvistik II (30hp). Du kan också läsa kursen Lingvistik II (30 hp) som fristående kurs.

Kursens innehåll

Kursen ger dig ytterligare kunskaper om morfologiska och syntaktiska strukturer, talets akustik och perception, olika teorier och metoder inom psyko- och neurolingvistik och språkvetenskaplig metodologi och vetenskapligt skrivande. Kursen bygger vidare på kunskaperna och färdigheterna från Lingvistik I.

Lingvistik II innefattar följande delkurser:

Du kan läsa kursen Lingvistik II (30 hp) som fristående kurs eller som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik (som startar varje hösttermin).

Förkunskapskrav

Lingvistik I