Kursinformation

Du kan läsa kursen Lingvistik I (30 hp) som fristående kurs. De fyra delkurserna (se nedan) kan även de läsas som fristående kurser.

Lingvistik I består av följande delkurser:

Kursplan och ansökan

Om du vill läsa Lingvistik I som fristående kurs anmäler du dig via antagning.se. Mer information hittar du i kurskatalogen: Kursplan och ansökan

Schema och litteraturlista

  • Schema HT19
  • Litteraturlista HT19

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer, en del föreläsningar innehåller även diskussionsmoment.

Språk

Kurserna ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.