Kursens innehåll

Kursen ger kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Kursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt presentera sitt arbete under olika faser.

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier och handledning. En handledare utses av kursansvarig lärare i samråd med studierektor. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

Kursplan och anmälan

Länk till kursplan och anmälan i kurskatalogen

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

65 hp i successiv fördjupning i lingvistik inklusive kurserna Talets akustik och perception, 7,5 hp, Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp, Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp, Experimentalfonetik, 5 hp, och Fonologi, 7,5 hp.