Kursbeskrivning LIN600 VT18 (130 Kb)

Kursen är uppdelad i följande delkurser:

  •  Praktik, 15 hp
  •  Examensarbete, 15 hp

Vidare information om praktikplatser