Kursen ger dig tillfälle att förvärva orientering i det indoariska språket palula, talat i norra Pakistan, ett språk strukturellt avvikande från svenska. Under kursen berörs språkets huvudsakliga grammatiska, fonetiska, fonologiska, semantiska och pragmatiska drag, liksom även samhälleliga aspekter.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (105 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Kursansvarig

Henrik Liljegren

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

60 hp studier i lingvistik, ett språk eller motsvarande.