Andra terminen på kandidatprogrammet läser du Lingvistik II (30hp). Du kan också läsa kursen Lingvistik II (30 hp) som fristående kurs. Till Kurskatalogen: LIN200

Kursens innehåll

Kursen ger dig ytterligare kunskaper om morfologiska och syntaktiska strukturer, talets akustik och perception, olika teorier och metoder inom psyko- och neurolingvistik och språkvetenskaplig metodologi och vetenskapligt skrivande. Kursen bygger vidare på kunskaperna och färdigheterna från Lingvistik I.

Schema och kursplan

Schema VT18 | Kursplan LIN200 

Lingvistik II innefattar följande delkurser:

Du kan läsa kursen Lingvistik II (30 hp) som fristående kurs eller som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik (som startar varje hösttermin).

Förkunskapskrav

Lingvistik I