Kursinformation

Du kan läsa kursen Lingvistik I (30 hp)  som en del av vårt kandidatprogram i lingvistik eller som fristående kurs. De fyra delkurserna (se nedan) kan även de läsas som fristående kurser.

Lingvistik I består av följande delkurser:

Kursplan och ansökan

Om du vill läsa Lingvistik I (LIN130) som fristående kurs anmäler du dig via antagning.se. Mer information hittar du i kurskatalogen: Kursplan och ansökan
Om du läser inom Kandidatprogrammet i lingvistik sker anmälan till LIN130 automatiskt.

Schema och litteraturlista

Schema och litteraturlista kommer att finnas tillgängliga här senast en månad före kursstart.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer, en del föreläsningar innehåller även diskussionsmoment. I delkurserna 1 inom LIN131 samt delkurs LIN132 ingår dessutom diagnostiska test som obligatoriska kurskrav (se kursplanens beskrivning om Kunskapskontroll och examination).

Språk

Kurserna ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.