Lingvistik

Läs kurser i lingvistik

Om du inte är intresserad av att läsa ett helt program eller vill komplettera din utbildning med kurser i lingvistik, då kan du läsa i stort sett samtliga av våra kurser som fristående kurser. Läs hela terminer (30 hp) på fristående basis eller komplettera din utbildning med delkurserna som fristående kurser. Behörighetskraven för de olika kurserna hittar du i kursplanerna (i utbildningskatalogen). Alla våra kurser ges inte varje termin, närmare information om vilka kurser som ges hittar du i utbildningskatalogen under lingvistik: Alla kurser inom Lingvistik

Har du frågor om kurserna vänd dig till någon av våra studierektorer.

Läs allmän språkvetenskap: typologi och språklig mångfald

Gör så här om du vill du ta en examen i allmän språkvetenskap eller läsa fristående kurser inom ämnet utan att ta en examen i lingvistik.

Läs datorlingvistik

Gör så här om du vill du ta en examen i datorlingvistik eller läsa fristående kurser inom ämnet utan att ta en examen i lingvistik.

Läs fonetik: experimentell lingvistik

Gör så här om du vill du ta en examen i fonetik med inriktning mot experimentell lingvistik eller läsa fristående kurser inom ämnet utan att ta en examen i lingvistik.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
08-16 23 46

Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Fler kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
 

Lingvistik kurser och program

Till utbildningskatalogen
At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema