Fonetik

Fonetik

Utbildningen i fonetik är huvudsakligen inriktad på förståelse av processerna inblandade i talkommunikation och ger därmed en solid kunskapsgrund om olika språkljuds akustiska och artikulatoriska egenskaper och hur de uppfattas av mottagaren. Fonetik utgör också en mycket viktig bas för logopedutbildningen. Fonetik är en av grundpelarna i kandidatutbildningen i lingvistik, men finns också på avancerad nivå och forskarnivå. Fonetiken kan utgöra stöd för språkstudier och uttalsundervisning. Ämnet är därför relevant för studenter i högskolans språkämnen och språklärare inom skola eller SFI-utbildning (svenska för invandrare). Andra tillämpningar ligger inom logopedi och annan talterapi, specialpedagogik med inriktning på språk och tal, audionomi, talteknologi och rättsfonetik.

På Institutionen för lingvistik kan du läsa fonetik enligt följande alternativ:

  1. Du kan söka till kandidatprogrammet i lingvistik. Detta alternativ ger den mest omfattande utbildningen på grundnivå. Till kandidatprogrammet...
  2. Du kan kombinera fristående kurser till en egen studiegång som leder till en kandidatexamen i lingvistik. Kontakta studierektor Kristina Nilsson Björkenstam för mer information om vilka kurser som finns tillgängliga och vilka kombinationer som är möjliga.
  3. Du kan läsa kurser i fonetik som fristående kurser utan att nå en examen i lingvistik eller läsa kurserna som en del i en examen i ett annat huvudområde, se översikt över fristående kurser i Aktuellt kursutbud.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.