Datorlingvistik

Datorlingvistik

Som datorlingvist kombinerar man kunskaper i lingvistik med programmering och språkteknologiska tillämpningar samt (på kandidatprogrammet) den grundläggande matematik som behövs. Kurserna i såväl programmering som matematik är nybörjarkurser, dvs inga förkunskaper förutsätts.

På Institutionen för lingvistik kan du läsa datorlingvistik enligt följande alternativ:

  1. Du kan söka till kandidatprogrammet i lingvistik. Detta alternativ ger den mest omfattande utbildningen på grundnivå. Till kandidatprogrammet...
  2. Den som har läst tre terminer i andra ämnen än lingvistik och som vill ha en kandidatexamen med inriktning i datorlingvistik kan kontakta studierektor Kristina Nilsson Björkenstam för mer information om vilka kurser som finns tillgängliga.
  3. De flesta kurserna i datorlingvistik går också att läsa som fristående kurser, se översikt över fristående kurser i Aktuellt kursutbud.

För mer information om utbildning i datorlingvistik, kontakta studierektor: studierektor@ling.su.se

På Stockholms universitet kan du också läsa datorlingvistiska (språkteknologiska) kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.