Allmän språkvetenskap

Allmän språkvetenskap

Inom ämnet allmän språkvetenskap studeras språket ur flera olika infallsvinklar, bl.a. individens förhållande till sitt eller sina språk och sätt att använda sitt språk i kommunikation med andra. Att bygga upp modeller och teorier om hur språk är uppbyggda för att bättre förstå människan som varelse är en annan.

På Institutionen för lingvistik kan du läsa allmän språkvetenskap enligt följande alternativ:

  1. Du kan söka till kandidatprogrammet i lingvistik. Detta alternativ ger den mest omfattande utbildningen på grundnivå. Till kandidatprogrammet...
  2. Du kan kombinera fristående kurser till en egen studiegång som leder till en kandidatexamen i lingvistik. Kontakta studierektor Kristina Nilsson Björkenstam för mer information om vilka kurser som finns tillgängliga och vilka kombinationer som är möjliga.
  3. Du kan läsa kurser i allmän språkvetenskap som fristående kurser utan att nå en examen i lingvistik eller läsa kurserna som en del i en examen i ett annat huvudområde, se översikt över fristående kurser i Aktuellt kursutbud.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

MONDO, MINA STUDIER OCH WEBMAIL

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn
En lyckad terminsstart.

En lyckad terminsstart

Här kan du läsa eller ladda ned En lyckad terminsstart.