Kursinformation

Kursens huvudfokus är språkfärdighetsträning. I kursen introduceras de grundläggande principerna inom teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Kursen utvecklar förmågan att förstå och använda det mest frekventa teckenförrådet och enkla fraser (inkl. bokstavering och siffror) i anpassade samtal inom den personliga domänen.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (47 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av övningar och studiebesök. Närvaro är obligatorisk.

Språk

Kursen ges delvis på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.