Kursinformation

Kursen behandlar ämnen ur fältet dövstudier med fokus på dövas språk, kultur och historia. Kursen behandlar även teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv samt dövas språk och kultur i teckenspråkssamhället. Den tekniska utvecklingen och hur denna påverkat teckenspråkssamhället berörs också.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (38 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
Närvaro är obligatorisk på seminarier.

Språk

Kursen ges på svenska och svenskt teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.