Kursinformation

Kursen ges på teckenspråk och förutsätter därför mycket goda kunskaper i teckenspråk. Kursen ger grundläggande kunskaper för analys av tecknets form och betydelse, formförändringar och teckenbildningsprocesser. Kursen ger också en orientering i det svenska transkriptionssystemet och språkvetenskapliga begrepp.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (75 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Delar av undervisningen är även nätbaserad.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk

Undervisande lärare

Pia Simper-Allen

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.