Kursen behandlar beskrivningar av tecknade språk inom kognitiv lingvistik, särskilt kognitiv semantik och kognitiv grammatik. Vidare studeras förekomsten av gester i teckenspråks- och talspråkskommunikation.

Kursplan, schema och litterturlista

Kursplan LIT341 | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (59 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Aktivt deltagande i undervisningen förutsätts.

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Teckenspråk II, 30 hp eller Fortbildningskurs för teckenspråkstolkar – Teckenspråksteori, 15 hp eller motsvarande.