Beskrivning

Kursen ger grundläggande kunskaper om hur teckenspråket är uppbyggt som satsens form och funktion, satstyper, ordföljd och icke-manuella syntaktiska markörer, samt ordklasser och morfologiska processer i teckenspråket. Vidare studeras svenska och teckenspråk ur ett jämförande perspektiv.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan | Schema VT18 | Litteraturlista LIT133 VT18 (98 Kb)

Språk

Undervisningen ges på teckenspråk

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Delar av undervisningen är även nätbaserad.